ΓΟΝΕΙΣ

 

goneis

Σ

ημαντικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία της Ακαδημίας διαδραματίζουν οι γονείς. Χωρίς να μας… παρεξηγήσουν, θα πρέπει να κατανοήσουν ότι ο ρόλος τους την ώρα των προπονήσεων θα πρέπει να είναι 100% «διακοσμητικός». Απαγορεύεται να βρίσκονται εντός του γηπέδου, να απασχολούν τους προπονητές ή να τραβούν την προσοχή των παιδιών εν ώρα προπονήσεων! Οι συγκεντρώσεις και οι συζητήσεις με τους προπονητές θα γίνονται σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, κατόπιν συνεννόησης γονέων και προπονητών. Αν κρίνεται σκόπιμο και αν συντρέχει σημαντικός λόγος, οι συναντήσεις θα γίνονται και παρουσία μελών της Διοίκησης.

Οι σχέσεις γονέων και προπονητών πρέπει να διέπονται από πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού και αλληλοεκτίμησης στο ρόλο του καθενός! Θα πρέπει να υπάρχει συχνή επαφή με τους γονείς των αθλητών, γιατί την Ακαδημία την ενδιαφέρει και η ζωή των παιδιών εκτός του γηπέδου, οι σχολικές τους επιδόσεις και η εν γένει κοινωνική τους συμπεριφορά και ο χαρακτήρας τους.
Για όλους αυτούς τους λόγους η σχέση Διοίκησης – προπονητών και γονέων πρέπει να είναι διακριτική μεν, αλλά κυρίως «αληθινή και ουσιαστική»…

error: Content is protected !!